× جستجو در مادیران ...

تقدیرنامه ها
حضور قدرتمند مادیران در بخش تکنولوژی ایران و باورهای نیرومند آن منجر به دریافت جوایز متعددی از سوی مقامات دولتی، اتحادیه های کارگری و سازمانهای مستقل گردیده است.

لوح تقدیر صنعت سبز 96

سازمان حفاظت محیط زیست

لوح تقدیر صنعت سبز کشور 95

سازمان حفاظت محیط زیست

واحد نمونه صنعتی 96

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز

لوح تقدیر 96

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان

لوح تقدیر 96

اداره کل منابع و آبخیزداری استان البرز

تقدیرنامه

ریاست جمهوری

نشان لیاقت و شایستگی مدیریت

ریاست جمهوری

واحد تولیدی نمونه 1384

سازمان آموزش فنی و حرفه ای كرج

واحد نمونه صنعتی 1382

وزارت صنایع و معادن

لوح سپاس

انجمن مدیران صنایع

واحد نمونه صنعتی 1384

وزارت صنایع و معادن

مدیر نمونه 1384

ستاد برگزاری هفته كار و كارگر شهرستان‌های ساوجبلاغ و نظرآباد

واحد نمونه صنعتی 1381

وزارت صنایع و معادن

مدیر نمونه 1380

اداره كار و امور اجتماعی كرج

لوح تقدیر

اداره كل تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران

مدیر نمونه 1379

ستاد برگزاری هفته كار و كارگر شهرستانهای ساوجبلاغ

واحد تولیدی نمونه

سازمان كار و آموزش فنی و حرفه ای كرج

لوح تقدیر

اداره حفاظت محیط زیست

لوح تقدیر کارآفرین‌ برتر

سازمان کار و آموزش فنی و حرفه ای استان تهران

لوح تقدیر

مرکز بهداشت شهرستان ساوجبلاغ

لوح تقدیر مهد كودك‌ نمونه 1386

سازمان كار و امور اجتماعی كرج

صنایع ماشین‌های اداری ایران واحد نمونه كشور 1387

وزارت كار و امور اجتماعی

پیشكسوت نمونه صنعتی 1387

وزارت صنایع و معادن

واحد نمونه استخدامی 1387

سازمان تامین اجتماعی - شعبه هشتگرد

واحد نمونه استخدامی 1387

سازمان تامین اجتماعی - اداره كل شهرستان‌های استان

واحد نمونه تولیدی 1387

سازمان كار و امور اجتماعی منطقه كرج

واحد نمونه تولیدی 1387

وزارت كار و امور اجتماعی

لوح تقدیر

سازمان كار و امور اجتماعی منطقه كرج

لوح تقدیر

اداره كل تامین اجتماعی غرب استان تهران

برترین تولیدكننده فناوری اطلاعات بهمن 89

جشنواره ستاره‌های فناوری ایران

واحد برگزیده رعایت حقوق مصرف كنندگان اسفند 89

وزارت بازرگانی – اداره بازرگانی شهرستان ساوجبلاغ

برترین شركت تولیدی IT اسفند 89

دومین دوره دوسالانه ایتا

تقدیر آموزش و پرورش از مادیران آذر 90

تقدیر مركز توسعه فناوری اطلاعات آموزشی وزارت آموزش و پرورش از مادیران

برترین نام و نشان حوزه سخت افزار اسفند 90

تقدیر از مادیران در جشنواره ستاره‌های فناوری ایران

تندیس طلایی ستاره‌های فناوری اسفند 90

كسب تندیس طلایی در جشنواره ستاره‌های فناوری ایران

صنعتگر پیشكسوت نمونه 90

تقدیر از مادیران در نخستین همایش بزرگ صنعت و معدن استان البرز

تقدیر شركت توزیع نیروی برق اردیبهشت 91

تقدیر شركت توزیع نیروی برق استان البرز از مادیران

لوح تقدیر صنعت سبز كشور دی 91

سازمان حفاظت محیط زیست كشور